Місією «Collegium Mazovia – Інноваційний вищий навчальний заклад» є підготовка майбутніх кадрів, формування і передача практичних знань, а також побудова інформаційного суспільства.

«Collegium Mazovia» реалізує свої цілі в таких сферах:

Підготовка майбутніх кадрів – передає універсальні, професійні та повсюди необхідні знання, а також формує вміння швидко пристосовуватися до мінливих умов економічного середовища.

Формування знань та їх передача – проводить наукові дослідження й бере участь в їх упровадженні за потребами інноваційної економіки регіону.

Побудова суспільства знань – розвиває суспільний капітал Мазовша та Сідлецького регіону шляхом формування громадянської позиції, популяризації знань і суспільно корисної діяльності.

Провідним завданням навчального закладу є створення еліти, здатної критично мислити, постійно навчатися, усвідомлювати необхідність безперервної самоосвіти, підприємливої, мобільної, котра піклується про благо та інтереси країни, поширює у своєму оточенні знання й активну громадянську позицію.

Цим завданням «Collegium Mazovia» підпорядковано: добір науково-викладацьких кадрів, які працюють у ВНЗ, скоординовані навчальні плани і програми, матеріальна база та система управління вузом. Невід’ємною частиною місії є також принцип доброзичливості, дружби і партнерства щодо студентів.

мгр інж. арх. Маріуш Шабловський

Канцлер «Collegium Mazovia»

 

НАШІ  ПРІОРИТЕТИ

У професійній підготовці фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці та відповідальності за професійний розвиток випускників ми робимо ставку на:

практичний профіль підготовки – дидактичні заняття проводять фахівці з професійним досвідом, отриманим поза стінами вузу. На заняттях студенти реалізують проекти, які дозволяють відразу перевірити їх теоретичні знання на практиці. Студент працює як у групі, так і самостійно, під час занять має можливість ділитися знаннями та досвідом з іншими, обмінятися думками і відразу консультуватися з учителем. Навчання в «Collegium Mazovia» базується на особливих взаєминах «майстер – учень», де визначником ефективності роботи викладача є професійні досягнення його учнів;

інноваційність – на відміну від інших вузів, ми зосередилися на формуванні випускників, а не навчанні студентів. Постійно модифікуємо програми, змінюючи їх до потреб ринку праці, вводимо нестандартні заняття, такі як: техніки автопрезентації і ведення переговорів, публічні виступи, контакт із засобами масової інформації, тощо. Застосовуємо сучасні методи навчання: мережеве навчання, дидактичні ігри, групові завдання, міждисциплінарні завдання, проекти, мапування компетенцій, дебати й сесії наукового консультування, дисциплінарні бесіди і т. ін.;

зручність і комфорт навчання – ми дбаємо про дружню та неповторну атмосферу навчання. Частина занять проводиться поза традиційною аудиторією, в невеликих, затишних приміщеннях, в обстановці, сприятливій для дискусії, обміну думками, індивідуальних консультацій. У розпорядженні студентів і випускників є два клубні зали та «Клуб випускників».