Підготовка І рівня

(бакалаврат або інженерна освіта)

Фінанси та бухгалтерський облік

Практично зорієнтована професійна підготовка за напрямом «Фінанси і бухгалтерський облік» триває шість семестрів (3 роки). Особи, які виберуть навчання в цьому напрямку, отримають знання в галузі фінансів та бухгалтерського обліку, а також діяльності фінансових установ і банків. Студенти в процесі навчання формують уміння, необхідні для проведення бухобліку господарських операцій та оцінки економічно-фінансової ситуації господарських одиниць. Умітимуть аналізувати й інтерпретувати явища у сфері фінансових механізмів сучасної ринкової економіки, її інститутів та господарських суб’єктів. Одержать практичну підготовку в галузі управління фінансами підприємств, фінансових установ та органів територіального самоврядування.

Будівництво

Підготовка має практичний вимір і триває вісім семестрів (4 роки). Вуз навчає майбутніх інженерів, які володітимуть сучасними теоретичними знаннями, але перш за все надбають практичні вміння, необхідні для самостійного проектування та управління будівельними роботами в рамках обраної спеціальності. Студенти отримають базові знання про будівельні матеріали, вироби та будівельні конструкції, а також про технології зведення будівель та інших споруд. Студенти знайомляться з методами управління будівельним процесом. Одержані знання дозволять пристосовуватися до швидкозмінних вимог та методів проектування основних типів конструкцій. Під час навчання студенти використовують сучасне програмне забезпечення для створення 2D- і 3D-графіки, а також моделювання із застосуванням BIM-технології.

Сестринська справа

Підготовку за напрямом «Сестринська справа» здобувають особи, які мають середню повну освіту (атестат зрілості), зацікавлені отримати професію медсестри/медбрата. Навчання гарантує студенту набуття професійних знань, умінь і компетенцій, необхідних для майбутнього фахівця у цій сфері. Підготовка триває шість семестрів (3 роки) і має на меті всесторонній розвиток студента та формування професійної етики. Процес навчання спрямовано на догляд за хворими.

Фізіотерапія

Фізіотерапія – це сукупність методів лікування, метою якої є відновлення функціонального стану та опорно-рухової системи людини в найбільш повному обсязі. Нині фізіотерапія – це стандарт дій, що використовуються в лікуванні осіб різного віку і різного ступеня захворювання. Застосовують її також як фізіопрофілактику. Без неї взагалі неможливо говорити про сучасну медицину.

 

Підготовка за напрямом «Фізіотерапія» триває шість семестрів (3 роки). Протягом усього періоду навчання студент отримує теоретичні та практичні знання, необхідні для професії фізіотерапевта. Випускник набуває вміння ставити діагноз пацієнтові разом із правильним добором процедур, кінезо- та фізикотерапевтичних методів, масажу, з урахуванням показань, протипоказань, методики, чинних вимог та правил.

Рятувальна медицина

Рятувальна медицина – це система, створена для порятунку життя і здоров’я людини. Медики-рятувальники на підставі чинного в Польщі законодавства одержали право самостійно виконувати ряд медичних рятувальних дій, у тому числі подавати декілька десятків лікарських препаратів.

Підготовка за напрямом «Рятувальна медицина» здійснюється в очній і заочній формах протягом шести семестрів (3 роки). Випускник отримує професійне звання бакалавра.

Студент здобуває практичні вміння, користуючись спеціалізованими навчальними аудиторіями з сучасним обладнанням, необхідними для медичної симуляції рятувальних дій. Важливим елементом навчання є безпосередній контакт із пацієнтом під час проходження практик у лікувальних установах і організаціях, які співпрацюють із системою Державної рятувальної медичної служби (Państwowe Ratownictwo Medyczne). Студенти набувають знання і досвід у відділеннях лікарень, рятувальних бригадах спеціалізованої медичної допомоги, Державної пожежної охорони (Państwowej Straży Pożarnej). Програма навчання передбачає два навчально-тренувальні табори – відпрацювання дій під час порятунку людей на воді та висоті.

Time

Everyday from 8:00 to 16:00

Location

When?

Everyday