Підготовка І рівня

(бакалаврат або інженерна освіта)

Фінанси та бухгалтерський облік

Практично зорієнтована професійна підготовка за напрямом «Фінанси і бухгалтерський облік» триває шість семестрів (3 роки). Особи, які виберуть навчання в цьому напрямку, отримають знання в галузі фінансів та бухгалтерського обліку, а також діяльності фінансових установ і банків. Студенти в процесі навчання формують уміння, необхідні для проведення бухобліку господарських операцій та оцінки економічно-фінансової ситуації господарських одиниць. Умітимуть аналізувати й інтерпретувати явища у сфері фінансових механізмів сучасної ринкової економіки, її інститутів та господарських суб’єктів. Одержать практичну підготовку в галузі управління фінансами підприємств, фінансових установ та органів територіального самоврядування.

Будівництво

Підготовка має практичний вимір і триває вісім семестрів (4 роки). Вуз навчає майбутніх інженерів, які володітимуть сучасними теоретичними знаннями, але перш за все надбають практичні вміння, необхідні для самостійного проектування та управління будівельними роботами в рамках обраної спеціальності. Студенти отримають базові знання про будівельні матеріали, вироби та будівельні конструкції, а також про технології зведення будівель та інших споруд. Студенти знайомляться з методами управління будівельним процесом. Одержані знання дозволять пристосовуватися до швидкозмінних вимог та методів проектування основних типів конструкцій. Під час навчання студенти використовують сучасне програмне забезпечення для створення 2D- і 3D-графіки, а також моделювання із застосуванням BIM-технології.

Сестринська справа

Підготовку за напрямом «Сестринська справа» здобувають особи, які мають середню повну освіту (атестат зрілості), зацікавлені отримати професію медсестри/медбрата. Навчання гарантує студенту набуття професійних знань, умінь і компетенцій, необхідних для майбутнього фахівця у цій сфері. Підготовка триває шість семестрів (3 роки) і має на меті всесторонній розвиток студента та формування професійної етики. Процес навчання спрямовано на догляд за хворими.

Time

Everyday from 8:00 to 16:00

Location

When?

Everyday