Магістратура

Економіка

Навчання другого рівня за напрямом «Економіка» має практичний характер і триває чотири семестри (2 роки). Особи, які виберуть навчання за цим напрямком, отримають знання та розширять свої вміння, необхідні для професійно-аналітичної діяльності на управлінських посадах у сфері управління людськими, матеріальними і фінансовими засобами.

 

За програмою магістратури готуємо фахівців, здатних самостійно здійснювати підприємницьку діяльність, це дає можливість продовжити освіту третього рівня (післядипломну).

Сестринська справа

Магістратура за напрямом «Сестринська справа» призначена для осіб, які мають професійне звання бакалавра за цією спеціальністю. Навчання гарантує студентові одержання знань, умінь і навичок, необхідних для майбутнього фахівця, що виконує завдання в сестринській справі. Навчання, яке триває чотири семестри (2 роки), скероване на: отримання сучасних широких знань у галузі медичних та суспільних наук, а також спеціалізованого сестринського догляду; знань із методології наукових досліджень; формування умінь управління сестринським персоналом; популяризації здоров’я та здорового способу життя; формування навичок постійного навчання та професійного розвитку. Навчання спрямовано на практичний вимір сестринської справи.

Фізіотерапія

Фізіотерапія – це сукупність методів лікування, метою якої є відновлення функціонального стану та опорно-рухової системи людини в найбільш повному обсязі. Нині фізіотерапія – це стандарт дій, що використовуються в лікуванні осіб різного віку і різного ступеня захворювання. Застосовують її також як фізіопрофілактику. Без неї взагалі неможливо говорити про сучасну медицину.

Підготовка за напрямом «Фізіотерапія» триває 10 семестрів (5 роки). Протягом усього періоду навчання студент отримує теоретичні та практичні знання, необхідні для професії фізіотерапевта. Випускник набуває вміння ставити діагноз пацієнтові разом із правильним добором процедур, кінезо- та фізикотерапевтичних методів, масажу, з урахуванням показань, протипоказань, методики, чинних вимог та правил.

Time

Everyday from 8:00 to 16:00

Location

When?

Everyday