Магістратура

Економіка

Навчання другого рівня за напрямом «Економіка» має практичний характер і триває чотири семестри (2 роки). Особи, які виберуть навчання за цим напрямком, отримають знання та розширять свої вміння, необхідні для професійно-аналітичної діяльності на управлінських посадах у сфері управління людськими, матеріальними і фінансовими засобами.

 

За програмою магістратури готуємо фахівців, здатних самостійно здійснювати підприємницьку діяльність, це дає можливість продовжити освіту третього рівня (післядипломну).

Сестринська справа

Магістратура за напрямом «Сестринська справа» призначена для осіб, які мають професійне звання бакалавра за цією спеціальністю. Навчання гарантує студентові одержання знань, умінь і навичок, необхідних для майбутнього фахівця, що виконує завдання в сестринській справі. Навчання, яке триває чотири семестри (2 роки), скероване на: отримання сучасних широких знань у галузі медичних та суспільних наук, а також спеціалізованого сестринського догляду; знань із методології наукових досліджень; формування умінь управління сестринським персоналом; популяризації здоров’я та здорового способу життя; формування навичок постійного навчання та професійного розвитку. Навчання спрямовано на практичний вимір сестринської справи.

Time

Everyday from 8:00 to 16:00

Location

When?

Everyday